Jak se vyznat v plochách nemovitosti

Názvosloví ploch nemovitosti občas může působit jako džungle, protože každý používá nějaké jiné označení.
Důležité je, aby si klienti jak už při prodeji tak při nákupu nemovitosti uměli tyto data dobře ověřit a propočítat. Čím dál častěji se stává, že se v tomto názvosloví mnoho kupců nevyzná. Bohužel občas i někteří realitní makléři.
Užitná plocha
 • do této plochy se počítá pouze součet místností uvnitř vnějších stěn, tedy bez nosných zdí a příček
 • do užitné plochy se nepočítá balkon, lodžie, terasa a dále příslušenství, kterým je chodba, sklep, kóje, kolárny a další
 • definice užitné plochy je převzata z nařízení Evropské Komise ES , které má být jakýmsi vodítkem pro sjednocení statistických výkazů členských států v různých oborech. Jedním z oborů je stavebnictví, kde jako se má v rámci přehledu vydaných stavebních povolení jako užitná plochu bytu vykazovat:

  Index založený na těchto povoleních by měl dobře nastínit pracovní vytížení stavebnictví v blízké budoucnosti, ačkoliv toto nemusí platit v případě, že se velká část povolení nevyužije, nebo pokud mezi povoleními a zahájením stavby uplyne dlouhá doba. Tento index se vyčíslí jako čtvereční metry užitné plochy budov, pro které bylo vydáno povolení. Užitná plocha budovy (1) se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje:

  • konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, sloupky, šachty, komíny),
  • funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory),
  • průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory).
 • Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.
Celková užitná plocha
 •  tato celková plocha zahrnuje pouze plochy, které jsou užívány výhradně vlastníky té dané bytové jednotky, tedy nikoliv společné prostory jako kolárny či společná zahrada
 • započítáváme zde užitnou plochu bytu, balkon, lodžii, terasu a dále příslušenství, kterým je chodba, sklep, kóje.
Užitková plocha
 • toto pojmenování vychází z již neplatné vyhlášky, proto se již nepoužívá
 • předpis, který plochu definoval byl zrušen 31.12.2010
Obytná plocha
 • do této plochy se počítá součet všech obytných místností v nemovitosti, který se z pravidla vyjadřuje v metrech čtverečních
 • do obytné plochy se nepočítá sklep, balkon, schodiště, chodba, terasa a úklidové místnosti
 •  obytnou plochu nám opět více specifikuje stanovená vyhláška MMR č. 268/2009 Sb, kterou se provádí stavební zákon, o technických požadavcích na stavby – §3 písm. i):

  Pro účely této vyhlášky se rozumí obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 ma má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m.

Podlahová plocha
 • do podlahové plochy tedy započítáváme celou plochu, která je uvnitř vnějších konstrukcí bytu včetně příček.
 • tuto plochu nám přímo upravuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb. a zní:

  Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Celková plocha
 • tato plocha je pojem, který není nikde konkrétně specifikován
 • do celkové plochy se nejčastějí zahrnuje plocha bytu plus plocha společných prostor, které budou výlučně užívány s bytem (např.balkon,terasa,lodžie,cyklobox atd.)
 • celková plocha nezahrnuje plochu garážového stání. 

  Včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, která je stanovena v souladus§3 nařízení vládyč.366/2013Sb.Vzhledem k tomu je podlahová plocha bytu vypočtená tímto způsobem větší než součet podlahové plochy jednotlivých místností bytu. 

Nejvíce používaná je plocha užitná, protože klienty nejvíce zajímá, v jakém prostoru budou žít.
Dále potom plocha podlahová jelikož tato plocha je nejlépe dohledatelná. Uvádíte se totiž do prohlášení vlastníka a vypočítávají se z ní podíly na společných prostorách.
Pokud si tedy zapamatujete, názvy ploch, které jsme si vysvětlili, koupě nemovitosti by pro Vás již měla být hračka.
RYCHLÝ KONTAKT
Ing. Jakub Krčmář
Třída Karla IV. 1283/28
Hradec Králové, 500 02
Tel. +420 736 233 144
Email: jakub.krcmar@bcas.cz